Y Lleoliad Cyntaf – Uned Caffael

Rwyf bellach wedi cychwyn fy lleoliad cyntaf a hynny yn yr Uned Caffael, ac yma y byddaf am y tri mis cyntaf o’r Cynllun. Tra bod y pythefnos cychwynnol o’r Cynllun wedi bod yn gyfnod i mi setlo yn fy rôl newydd a dysgu am Gyngor Gwynedd yn ei gyfanrwydd, dros yr wythnosau cyntaf yn yr Uned Caffael rwyf wedi bod yn dysgu mwy am drefn caffael y Cyngor.

Hyd yma yn yr Uned Caffael rwyf wedi bod yn gweithio ar amryw o dasgau a dyma i chi flas o’r hyn yr wyf wedi bod yn ei wneud:

Llunio Siart Rheolaeth Categori.

Rheolaeth categori yw trefniant ble mae caffael yn cael ei drefnu i grwpiau gwariant penodol – yn y Cyngor y grwpiau yma yw Pobl, Amgylchedd a Chorfforaethol. Y dasg gyntaf i mi oedd llunio siart rheolaeth categori yn dangos beth yw’r strwythur rheolaeth perfformiad a strwythur rheolaethol o fewn y trefniant caffael a phwy ydi pwy a beth yw rôl pawb o fewn y trefniant.

Prosiect Cymhwysedd Caffael.

Dyma fydd fy mhrif brosiect tra yn yr Uned Caffael. Byddaf yn holi a chasglu gwybodaeth gan y swyddogion caffael am elfennau o’r trefniadau caffael er mwyn cael adborth yn ôl arnynt ac adnabod unrhyw rwystrau ac os bydd unrhyw rwystrau, meddwl am ffyrdd o leihau a chael gwared â’r rhwystrau hynny.

Diweddaru Cytundeb Safonol.

Rwyf wedi bod yn cydweithio gyda’r adran gyfreithiol i ddiweddaru’r cytundeb safonol gan ychwanegu’r gyfraith ddiweddaraf yn y telerau ac amodau safonol.

 

Wrth weithio ar y prosiectau uchod, rwyf hefyd wedi cael y cyfle i fynychu amryw o gyfarfodydd, boed gyda rhai o gyflenwyr y Cyngor, swyddogion a rheolwyr eraill o fewn y Cyngor a hefyd wedi cyfarfod a chyflwyno fy hun i’r Prif Weithredwr. Rwyf hefyd wedi bod yn parhau gyda fy ymweliadau â gwasanaethau rheng flaen y Cyngor. Un o’r ymweliadau yma oedd gyda swyddog monitro cludiant ble cefais y cyfle i weld sut mae’r Cyngor yn rheoli contract cyflenwyr gwasanaeth bws wrth wirio bod y bysus priodol yn cyrraedd o fewn y slot amser priodol fel y cytunwyd yn nhelerau’r contract.

Byddaf yn parhau i fynd ar ymweliadau pellach yn yr wythnosau nesaf er mwyn dysgu mwy am wasanaethau’r Cyngor. Byddaf hefyd yn dal ati i weithio ar y prosiectau uchod yn yr Uned Caffael ac yn paratoi i gychwyn ar y cwrs CIPS yn fuan.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .

%d bloggers like this: