Y Pythefnos Cyntaf

Mae’r pythefnos cyntaf o fy nghyfnod fel hyfforddai yng Nghyngor Gwynedd wedi bod yn gyfnod prysur wrth setlo yn fy rôl newydd.

llun croeso
Gweithdy Croeso

Cychwynnais fy nghyfnod yma wrth dreulio fy more cyntaf mewn Gweithdy Croeso, ble roedd cyfle i gael cyfarfod gweithwyr newydd eraill yn y Cyngor a chael cyflwyniad i Gyngor Gwynedd. Treuliais y prynhawn yna yn trafod beth fyddaf yn ei wneud dros gyfnod y Cynllun a mynd dros drefniadau cyffredinol.

Dros y pythefnos fe es o gwmpas yn cyflwyno fy hun a chyfarfod fy nghydweithwyr, y timau categori, yn ogystal â rhai o’r rheolwyr a phenaethiaid adran. Tasg arall i mi yn ystod y cyfnod cychwynnol yma oedd ennyn gwell dealltwriaeth o strwythur y Cyngor, yr adrannau a’r gwasanaethau. Mae gan y Cyngor ystod eang o wasanaethau – dros 100 o wasanaethau amrywiol i bobl Gwynedd. Felly sut yn y byd meddai chi mae rhywun yn cychwyn ceisio dod i ddeall mwy am y gwasanaethau hynny?

Un ffordd arbennig o dda a gefais i ddod i ddeall mwy am y gwasanaethau y mae’r Cyngor yn eu cynnig oedd drwy fentro tu hwnt i’r swyddfa yng Nghaernarfon ac ymweld â rheng flaen y Cyngor megis Siop Gwynedd yng Nghaernarfon a Phwllheli.

Siop Gwynedd Pwllheli
Siop Gwynedd Pwllheli

Cefais hefyd ddau ddiwrnod hynod o werthfawr yn un o brif bwyntiau cyswllt pobl Gwynedd gyda’r Cyngor sef canolfan gyswllt Galw Gwynedd ym Mhenrhyndeudraeth. Roedd y profiad yn agoriad llygaid gwerth chweil wrth gael gweld y staff yn delio gydag ystod eang o alwadau ffôn ac ymholiadau ar-lein megis ceisiadau i drefnu apwyntiad cofrestrydd, archebu biniau newydd, ymholiadau ffyrdd a cheisiadau tocynnau bws, ynghyd â’r gwaith gweinyddol maent yn delio ag o. Nid yn unig roedd hwn yn brofiad i gael gweld sut wasanaeth sy’n cael ei gynnig gan y ganolfan gyswllt ond roedd hefyd yn fuddiol i mi gael dod i adnabod y gwasanaethau eraill o fewn y Cyngor wrth i’r ymholiadau amrywiol gael eu trosglwyddo i’r gwasanaethau rheiny.

Mae’r profiadau yr wyf wedi eu cael yn y bythefnos gyntaf wedi bod yn hynod o fuddiol i mi gael gweld yn uniongyrchol sut mae’r Cyngor yn gweithredu ar gyfer pobl Gwynedd ac wedi rhoi sylfaen dda o ddealltwriaeth o anghenion y Cyngor a phobl Gwynedd cyn i mi barhau gyda’r Cynllun.

Yn y rhan nesaf o’r Cynllun byddaf yn gweithio gydag Uned Caffael y Cyngor gan gychwyn ar fy mhrosiect cyntaf a byddaf yn parhau i fynd ar ymweliadau amrywiol.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .