Y Broses Ymgeisio

Yn ystod bwrlwm a phrysurdeb fy lleoliad newydd, rydw i hefyd ar hyn o bryd yn brysur gweithio fel aelod o dîm sydd yn trefnu’r broses recriwtio ar gyfer eleni – a fydd, gobeithio, yn eich cynnwys chi fel ymgeiswyr!

Yn rhan o’r broses yma, mae llawer o waith adlewyrchu ac edrych yn ôl ar y profiad a gefais i wrth ymgeisio, er mwyn ei datblygu a’i gwella i’r dyfodol. Os ydych yn darllen y blog hwn, mae’n debyg eich bod yn barod yn ystyried ymgeisio ar gyfer y rôl, ac yn blwmp ac yn blaen, mi fuaswn i yn eich annog i ymgeisio heb oedi ymhellach!

Ond, fe wnaeth hyn i mi feddwl pa gyngor buaswn i yn rhoi i mi fy hun, taswn i yn ymgeisio eleni?

Dyma fideo byr rydw i wedi ei greu yn cynnig cyngor ar sut i ymgeisio: