Edrych yn ôl, ac edrych ymlaen

Rydw i wedi gadael y cardiau a’r anrhegion wrth fy nesg, ac rydw i bellach yn eistedd yng nghanol chwerthin ffrindiau yn mwynhau fy awr ginio. Heddiw yw fy niwrnod olaf yn fy lleoliad cyntaf ac rydw i’n teimlo fel cyw bach yn barod i adael y nyth. Mae pob  unigolyn sydd yn eistedd o nghwmpas wedi dysgu cymaint i mi, ac mi fydd hi yn rhyfedd iawn setlo mewn swyddfa wahanol wythnos nesaf gan adael y criw yma ar ôl.

Edrych yn ôl
Ar hyd y daith, mae cymaint o bobl wedi dweud wrthai y bydd yr amser yn hedfan heibio, a dim ond rwan ar ddiwedd fy nhaith y mae hynny yn dod i’r amlwg! Mae edrych yn ôl ar sut berson oeddwn i ar gychwyn y siwrne ym mis Medi yn profi cymaint yr ydw i wedi ei ddysgu mewn cyfnod byr, a’r hyn mae’r Cynllun yn ei gynnig i mi.

Rydw i wedi rhoi’r cynnig cyntaf ar ddatrys problem, gan arwain, rheoli a monitro newid o fewn tîm, ac yn parhau i weld effaith fy ngwaith ar dasgau aelodau eraill o’r Cyngor. Rydw i wedi dysgu pa mor bwysig yw cyd-weithio gydag eraill i gyrraedd nôd, ac wedi dod i ddeall bod rhaid magu asgwrn cefn a bod yn barod i fentro os am fod yn driw i’m gwerthoedd personol.

Rydw i wedi cael profi effaith gwleidyddiaeth ar benderfyniadau, ac wedi profi pwysigrwydd ystyried ffeithiau, cyflwyno gwybodaeth yn dryloyw a chywir i’r cyhoedd, a chyfathrebu yn eglur yn fy rôl, gan fod unigolion o fewn sefydliad yn dibynnu ar ei gilydd i lwyddo.

Un o’r prif bethau rydw i wedi ei fwynhau ynglyn a’r Cynllun yw’r cyfle i gyfarfod gymaint o bobl newydd, yn ogystal a chael pobl yn ymddiried ynof i ysgwyddo cyfrifoldebau. Rydw i wedi cwblhau hyfforddiant Ffordd Gwynedd a oedd yn cael ei redeg gan y Prif Weithredwr, cael cymhellydd i’m herio a gwthio fy ffiniau, ac wedi llwyddo i basio modiwlau cyntaf y CMI.

Edrych ymlaen
Wrth edrych i’r dyfodol, rydw i yn edrych ymlaen yn ofnadwy i ddechrau yn fy rôl newydd o fewn yr Adran Economi a Chymuned. Erbyn hyn, rydw i yn teimlo yn gartrefol yn y Cyngor, ac yn barod am her a sialens newydd, gan ddefnyddio’r holl wybodaeth yr ydw i wedi ei ddysgu hyd yma. Er fy mod yn symud i adran newydd, rydw i yn gadael rôl ‘yr Hogan newydd’ yn y lleoliad cyntaf. Erbyn hyn, rydw i yn credu yn fy ngallu, yn fy hyderus yn fy sgiliau, ac yn barod i wneud ffrindiau newydd.

 

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .