Yn y dechreuad…

“Helo, Elliw ‘dw i. Heddiw, ’dw i’n dechrau yn fy rôl fel hyfforddai ar y Cynllun Rheolwyr Yfory”.

“Croeso i’r Cyngor. Wyt ti’n setlo? Beth wyt ti’n ei wybod am Ffordd Gwynedd?”

“Mae Ffordd Gwynedd yn sicrhau ein bod yn rhoi pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth rydym yn ei wneud…”

O’r diwrnod cyntaf un, mae’r motto wedi ei saernio yn fy mhen. Y cwestiwn yn cael ei saethu a minnau’n ateb fel parrot.

‘Dw i’n gwybod yr ateb cywir, ‘dw i’n dweud yr ateb cywir, ond…Ond be’ am y lonydd tyllog, y gwair yn tyfu’n jyngl o amgylch ein pentrefi, y sbwriel yn gor-lifo o finiau heb eu casglu, heb sôn am godi tâl am gasglu ein gwastraff gardd? Ydym ni wir yn rhoi lles ein trigolion yn gyntaf bob amser?

Rydw i yma i wneud gwahaniaeth, ond heb unrhyw syniad ble i ddechrau newid y byd.

Bythefnos yn ddiweddarach, ‘dw i wedi gweld amryw o enghreifftiau o bobl lleol yn gweithio’n galed i gynnig y gwasanaeth gorau posib i’w cyd-gymunedwyr. Mae Cyngor Gwynedd yn sefydliad dyfnach, prysurach ac yn llawer mwy cymhleth na’n problemau bychain arwynebol ni.

Yn ystod fy nghyfnod byr yn y rôl, rydw i wedi cyfarfod â’r Prif-weithredwr, arweinydd y Cyngor, nifer o Reolwyr sydd yn gyfrifol am wahanol adrannau’r Cyngor, ac wedi derbyn fy lleoliad cyntaf, ble bydda’ i’n cychwyn gweithio ar Fedi’r 11eg! ‘Rydw i hefyd wedi cael mentor personol, yn ogystal a mentor i’m cynorthwyo gyda fy ngwaith coleg. Tydw i’n anffodus, mewn pythefnos, heb lwyddo i ddatrys holl gwynion a phroblemau trigolion Gwynedd, ond mae cyfarfod y bobl cywir yn ddechrau da.

Yna cefais agoriad llygaid. Dychmygwch eich bod yn un person yng nghanol oddeutu chwe mil o weithwyr, yn un o’r rheng mewn adeilad gynnes gyfforddus. Dychmygwch yn awr, mai chi yw’r unig berson mae’r cyhoedd yn gallu ei weld, gyda’r chwe mil arall yn saff ac yn glyd tu ôl i ddrws mawr trwm dan glo. Dyma’r profiad o fod yn gweithio yn Siop Gwynedd yng Nghaernarfon, Pwllheli neu Ddolgellau. Chi yw’r wyneb sydd yn delio â holl gwynion ac ymholiadau’r cyhoedd. Chi yw’r wyneb sydd i fod yn gwybod yr atebion i gyd. Chi yw wyneb y Cyngor.

Profiad tebyg oedd eistedd yng nghanolfan alwadau Galw Gwynedd wrth i’r galwadau lifo i fewn yn eu cannoedd, gydag ymholiadau, cwynion, a cheisiadau taliadau, gyda’r gweithwyr yn neidio o un broblem i’r llall drwy’r dydd, pob dydd. Mae’r gweithwyr yn benderfynol o ddatrys unrhyw ymholiad, ac yn gweithio yn ddiflino i sicrhau eu bod yn rhoi pobl Gwynedd yn gyntaf.

Rydw i hefyd yn gyffrous i ddechrau ar fy nhasg swyddogol gyntaf, sef creu cynllun cyfathrebu a marchnata’r Cynllun Hyfforddai Rheoli. Os ydych yn gallu darllen hwn, mae’n brawf fod ein prosiect wedi bod yn llwyddiant. Mae popeth a welwch chi ar y tudalennau cyfagos wrth ddarllen y blog yn ffrwyth ein dychymyg ni fel Hyfforddeion. Felly wedi pythefnos prysur yn cyfarfod wynebau newydd, yn darllen polisïau ac yn dysgu am weledigaeth y Cyngor rydw i gam yn nes at ddod yn rheolwr y dyfodol. Ond y cwestiwn pwysicaf sydd gennyf i’w ateb ar hyd y daith yw a ydi: “Ffordd Gwynedd yn rhoi pobl Gwynedd yn gyntaf pob amser?” Cawn weld am hynny!

 

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .