Yr wythnosau cyntaf…

Helo, Elin ‘dwi a dwi newydd gychwyn yn fy rol newydd fel hyfforddai ar y Cynllun Rheolwyr Yfory.

Dwi ddim yn un sy’n hoff iawn o ddarllen darnau rhy hir yn bersonol felly nai drio cadw sut aeth yr wythnosau cyntaf mor fyr a phosib!

Dwi ddim yn meddwl ei bod yn bosib i neb esbonio’n iawn sut deimlad ydi bod yn ran o’r wythnosau cyntaf o fewn y Cynllun ond o bosib, prysur ac eang fysa’r ddau air y byswn i’n ei defnyddio!

Roedd yr wythnos gyntaf yn broses o anwytho, cychwyn gweithio ar brosiect bychain a cheisio cofio enwau cymaint o bobl gwahanol. Yr ail a’r drydydd wythnos wedyn yn gyfnod o fynd allan i ymweld â’r rheng flaen – canolfannau dydd a phreswyl, mynd i Siopau a Galw Gwynedd, cyfarfod â arweinydd y Cyngor, y prif weithredwr, rheolwyr adrannau a gwasanaethau a eistedd mewn ar grwp rheoli corfforaethol. Dim ond ar ôl cwblhau’r wythnosau cyntaf wnes i wirioneddol gael y cyfle i sylweddoli faint o brofiadau dwi wedi eu cael a faint o fraint ydi cael y profiadau yma – tydi pob swydd o fewn y Cyngor ddim yn cael y profiadau yma dros eu cyfnod heb son am dros gyfnod o dair wythnos!

Bydd fy wythnosau nesaf gyda’r Tim Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn gweithio ar brosiect ymgysylltu gyda phlant a phobl ifanc. Bwriad y prosiect yw cryfhau’r ffordd mae’r Cyngor yn cynnal sgwrs gyda phlant a phobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Felly dyma fydd fy sialens dros oddeutu’r chwe wythnos nesaf! Fyddai’n nol yn fuan i roi diweddariad o sut mae pethau’n mynd!

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .