Helo a chroeso i’m blog!

Elliw ‘dwi – hyfforddai sydd ar Gynllun Rheolwyr Yfory Cyngor Gwynedd.

Mae Cynllun Rheolwyr Yfory wedi bod yn rhedeg o dan y teitl yma ers Mawrth 2017, ac mi rydw i yn y rôl ers Gorffennaf 2017. Byddaf yn ran o’r Cynllun hyd nes Gorffennaf 2019.

Elliw - Cynllun Rheolwyr Yfory

Yn ystod y ddwy flynedd yma byddaf yn cael amryw o brofiadau – ymweld â’r rheng flaen, gweithio mewn tair adran wahanol ar draws y Cyngor am gyfnod o 6 mis yn gweithio ar brosiectau, yn ogystal a dilyn cwrs CMI Lefel 7 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Un o’r tasgau cyntaf a gefais ar ddechrau fy rôl newydd oedd dyfeisio ffordd o farchnata’r Cynllun, ac felly croeso i ffrwyth fy nychymyg!

Byddaf yn defnyddio blogiau a flogiau er mwyn eich diweddaru o’r hyn yr wyf wedi bod yn ei wneud dros y misoedd diwethaf, beth sydd ar y gweill a cheisio rhoi blas i chi o fywyd dydd i ddydd yn ran o’r Cynllun! I ddilyn fy hynt a helynt, cadwch lygaid ar y tudalennau blogio….

Awyddus i ddysgu ychydig mwy amdana i?

Elliw